صحبت های زیادی در مورد بازاریابی شبکه ای وجود دارد و از هر کسی سوال کنید، دیدگاهی در مورد این کار به شما ارائه میدهد.

ولی در این پست مطالبی را با شما به اشتراک میگذارم که کسی آنها را به شما نمی گوید.

آیا برای شروع یا ادامه این حرفه نیازی به آموزش دیدن هست؟ اهمیت آموزش در چیست و چرا باید آموزش ببینیم؟

در این پست در این زمینه صحبت میکنم.

 

 تا به حال در مسیر بازاریابی شبکه ای خود باورتان به کسب موفقیت کم شده است؟ بهترین راه برای بالا بردن باور به کار چیست؟

در این پست راه تقویت باور را برای خود و افراد مجموعه شرح میدهم.