آموزش نتورک مارکتینگ

برای ایجاد سازمان فروشی قدرتمند

Alireza Mastery

چه پلن هایی در بازاریابی شبکه ای استفاده میشوند و ویژگی هر کدام از آن ها چیست؟

آیا برای هدف گذاری و رسیدن به آن هدف ها در سال جدید آماده هستید؟

این پست به شما کمک میکند کاری را انجام دهید که شاید در سال گذشته نمی توانسته اید.

در این پست درباره پلن باینری در شرکت های بازاریابی شبکه ای صحبت میکنم.

افرادی که وارد تیم میشوند باید به چه صورت باید آموزش ببینند؟

در این پست درباره نحوه صحیح آموزش دادن در بازاریابی شبکه ای صحبت میکنیم.