در این پست نکاتی را برای افرادی که تازه کار خود را در بازاریابی شبکه ای شروع کرده اند بیان میکنم.

 

برای خیلی از نتورکرها ممکن است این سوال به وجود بیاید که :"من تا کی باید این کار را ادامه دهم؟"

در این پست میخواهم در مورد این سوال و دیدگاه لازم برای نگاه کردم به این موضوع صحبت کنم.

در بازاریابی شبکه ای جلساتی از سوی شرکت و تیمی که در آن هستیم برگزار میشود.

چه کار کنیم که بتوانیم بهترین استفاده را از جلسات داشته باشیم و این جلسات واقعا برایمان فایده داشته باشد.

در مورد شرکتی که در آن کار میکنیم مطالب منفی گفته شده است.یکی گفته آنها دزد هستند، یکی گفته کلاه بردارند و یکی گفته شیطان پرست اند! اگر در اینترنت و فضای مجازی بگردیم، میبینیم که چنین مطالبی در مورد شرکت ما پیدا میشود.

باید در این حالت چه کار کنیم؟