در این پست در مورد پراسپکت های بداخلاق و آنهایی که در ارتباط با دعوت شما برخورد زننده ای از خودشان نشان میدهند صحبت میکنیم.

چگونه باید آنها را ورودی کنیم؟

کسی را که دعوت کردیم و جواب او منفی بوده، تا چه مدت باید پیگیری کنیم؟

شما دارید با یک پراسپکت صحبت میکنید، معرفی به کار را دیده اند و از شرکت شما خوششان آمده ولی مطمئن نیستند بتوانند این کار را انجام دهند.

در این پست روش جذب این دسته از پراسپکت ها را توضیح میدهم.

در نتورک مارکتینگ در هنگام ارتباط سازی و پراسپکتینگ باید به دنبال چه ویژگی هایی در افراد باشیم؟

به طور کلی سه ویژگی را باید در نظر گرفت که یکی از آنها "نیاز" است.در این مطلب درباره تعیین کردن نیاز صحبت میکنیم.