آموزش نتورک مارکتینگ

برای ایجاد سازمان فروشی قدرتمند

Alireza Mastery

فکر میکنید مهمترین وظیفه یک لیدر در قبال مجموعه اش چیست؟

زمانی که یک نفر دعوت ما به کار را رد میکند باید چه کار کنیم؟

آیا میشود از این مرحله جلو تر رفت؟ آیا باید آنها را رها کنیم؟

اگر میخواهید در نتورک مارکتینگ تیم ماندگاری داشته باشید و به درآمد انفعالی برسید، بهتر است یاد بگیرید چگونه در این کار مجموعه بسازید.

در این پست 3 نکته بسیار مهم در زمینه لیدرشیپ را بیان میکنم.

موضوع تکثیر یکی از مهمترین موضوعات در شبکه سازی است.در این زمینه نکته مهمی وجود دارد که در این پس بیان میکنم.