"چرا دوپلیکیت مثبت ایجاد نمیشه" ، "تیمم رشد نمیکنه" ، "چرا به تصاعد نمیخورم".این ها جمله هایی هستند که توسط افرادی که میتوانند در بازاریابی شبکه ای ورودی بگیرند ولی در لیدر بودن ضعف دارند گفته میشود.

فقط ثبت نام کردن افراد مهم نیست، عوامل مهم دیگری وجود دارند که در موفقیت تاثیر گذارند.

 

 

قبلا در مورد اهمیت آموزش در بازاریابی شبکه ای صحبت کردیم.اما این آموزش ها باید دارای چه ویژگی هایی باشند؟

در مورد چه مسائلی باید آموزش ببینیم؟

اگر تا به حال چند بار بازاریابی شبکه ای را در شرکت ها و زمان های مختلف به بازار گرم خود پیشنهاد کرده اید و این بار هم میخواهید کار را به آنان معرفی کنید، مطمئنا آنها اجازه صحبت به شما نمیدهند!

با استفاده از این روش میتوانید بازار گرم سوخته خود را جذب کنید!

 

 

داشتن ابزار مناسب و اختصاص دادن زمان و انرژی برای موفقیت در هر حرفه ای از جمله بازاریابی شبکه ای لازم است.اما چیزی که از آن مهم تر است، ذهنیتی است که با آن کار میکنیم.

در این پست درباره ی ذهنیت لازم برای موفقیت در بازاریابی شبکه صحبت میکنیم. 

 

در بازاریابی شبکه ای "نه" شنیدن خیلی عادی است.بسیاری از افرادی که به کار دعوت میکنیم نهایتا جواب منفی میدهند.اما گاهی اوقات درک این موضوع که چرا بعضی ها حاضر نمیشوند وارد کار شوند یا حتی ببیند کار چیست، برای نتورکرها سخت است.

در این پست درباره ی دلایل اصلی این مبحث صحبت میکنیم.با توجه به این نکات میتوانید تعداد نه هایی که میشنوید را کم کنید!

در نتورک مارکتینگ وقتی یک نفر را بارها پیگیری کرده ایم و نتیجه ای نداده است،چه کار باید بکنیم؟

در این پست در این باره صحبت میکنیم.