همه این حالت را تجربه میکنند، زمانی که ناراحتی و ناامیدی به سراغمان می آید و انگیزه برای کار کردن از بین می رود.مخصوصا اگر در بازاریابی شبکه ای فعالیت میکنید یا در زمینه دیگری کسب و کار خودتان را میسازید که قطعا این حالت را تجربه کرده اید.و به شما میگویم قطعا دوباره هم تجربه میکنید!

باید در این حالت چه کار کنیم؟در این مطلب دقیقا به شما میگویم باید چه کار کنید.

تا حالا شده با هیجان کاری را شروع کنید اما بعد از مدتی آن اشتیاق اولیه از بین رفته باشد و دیگر حس کار کردن نداشته باشید؟

Tony Robbins برای این حالت، مفهومی را بیان میکند که اگر آن را به خوبی درک کنید میتوانید این مشکل را برطرف کنید.

در این پست میخواهم در مورد یک نکته ظریف اما مهم در بحث برنامه ریزی صحبت کنم.رعایت این نکته در هدف گذاری های روزانه و هفتگی کمک میکند تا خیلی بهتر نتیجه بگیریم و با ذهن آرام تری کار کنیم!

تا به حال شده در هنگام صحبت کردن با یک پراسپکت، او صحبتی را به میان بیاورد ولی شما ندانید چگونه به آن پاسخ دهید؟

اگر میخواهید در ورودی گرفتن در بازاریابی شبکه ای بهتر شوید این پست برای شما نوشته شده است.

در این پست 7 دلیل ساده ای که برای علاقه داشتن به بازاریابی شبکه ای وجود دارد را به طور خلاصه بیان میکنم.

بعضی از افراد با ویژگی های خاص وجود دارند که هیچ نوع موفقیتی در بازاریابی شبکه ای به دست نمی آورند.در این پست این دو نوع شخصیت را توصیف میکنم تا از ویژگی های آنها دوری کنید و همین طور بدانید کجا نباید زمان خود را خرج کنید!