اگر میخواهید در نتورک مارکتینگ تیم ماندگاری داشته باشید و به درآمد انفعالی برسید، بهتر است یاد بگیرید چگونه در این کار مجموعه بسازید.

در این پست 3 نکته بسیار مهم در زمینه لیدرشیپ را بیان میکنم.

آیا میدانید یکی از اصلی ترین لازمه های موفقیت در بازاریابی شبکه ای چیست؟

موضوع تکثیر یکی از مهمترین موضوعات در شبکه سازی است.در این زمینه نکته مهمی وجود دارد که در این پس بیان میکنم.

جلساتی که در بازاریابی شبکه ای برگزار میشوند ، بخش مهمی از این حرفه را تشکیل میدهند.

برای این که بتوانید بیشترین بازدهی را از جلسات داشته باشید نکاتی وجود دارد که در این پست بیان میکنم.

آنهایی که در بازاریابی شبکه ای مشکل دارند یا شکست میخورند، معمولا یک یا چند نکته از این نکات را رعایت نمیکنند.

در این پست به شما کمک میشود تا بدانید آیا در این قسمت ها نیاز به تقویت خودتان دارید یا خیر.

جزئیاتی که در این پست آمده است عامل خیلی از شکست ها در بازاریابی شبکه ای هستند، یعنی گفتن حرف های اشتباه به خانواده و دوستان.

در این مطلب بعضی از رایج ترین و خطرناک ترین چیزهایی که مردم به خانواده و دوستانشان میگویند آمده است که باید تحت هر شرایطی از گفتن آنها دوری کنید!