زمانی که یک نفر دعوت ما به کار را رد میکند باید چه کار کنیم؟

آیا میشود از این مرحله جلو تر رفت؟ آیا باید آنها را رها کنیم؟

در بازاریابی شبکه ای جلساتی از سوی شرکت و تیمی که در آن هستیم برگزار میشود.

چه کار کنیم که بتوانیم بهترین استفاده را از جلسات داشته باشیم و این جلسات واقعا برایمان فایده داشته باشد.

کسی را که دعوت کردیم و جواب او منفی بوده، تا چه مدت باید پیگیری کنیم؟

در مورد شرکتی که در آن کار میکنیم مطالب منفی گفته شده است.یکی گفته آنها دزد هستند، یکی گفته کلاه بردارند و یکی گفته شیطان پرست اند! اگر در اینترنت و فضای مجازی بگردیم، میبینیم که چنین مطالبی در مورد شرکت ما پیدا میشود.

باید در این حالت چه کار کنیم؟

2 نکته خیلی مهم در بحث نگهداری از تیم را که از همایش top earner academy live یاد گرفتم، برایتان بیان میکنم.

چه کار کنیم که تیمی که میسازیم نریزد و بتوانیم از آن نگهداری کنیم؟

شما دارید با یک پراسپکت صحبت میکنید، معرفی به کار را دیده اند و از شرکت شما خوششان آمده ولی مطمئن نیستند بتوانند این کار را انجام دهند.

در این پست روش جذب این دسته از پراسپکت ها را توضیح میدهم.